ඊයේ මෙරට ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත් ලබා දුන් ගණන

ඊයේ(16) දිනය තුළ මෙරට පුද්ගලයන් එක්ලක්ෂ අනූහය දහස් එකසිය හැට තුන් දෙනෙකුට මේ වනවිට කොවිඩ් එන්නත ලබාදී අවසන් බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සදහන් කරයි.

 

එන්නත ලබාදුන් සංඛ්‍යාව 3225 කි.

May be an image of text that says "Tele: 9411 2695112 Epidemiology Unit Ministry Health Saram Place, Colombo 0.Sri 4740490, 740491, 4740492 E-mail: chepid@sltnet.lk Web: www.epidgov.lk මාධ්‍ය නිවේදනය PRESS RELEASE 2021. 02. 16 දින පස්වරු 8.30 වන විට කොවිඩ-19 ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩ සටහනේ ප්‍රගතිය Progress of COVID-19 Immunization as 8.30 pm on 16. 02. 2021 29. දිනය Date 2021 04. 02. 2021 එන්නත් ලබා ගත් ගණන Number Immunized 05 02. 2021 11 02 2021 2021 02 2021 සම්පූර්ණ එකතුව Cumulative Total 146,327 9,983 1,110 146,327 78,087 179,197 14 02. 2021 15 2021 2021 7,457 2,695 3,589 186,654 189 349, 192,938 3,225 196,163 ප්‍රධාන ගත රෝග විද්‍යාඤ ChiefEpidemiologist"