මෙරට කොරෝනා මරණ 435ක් දක්වා ඉහළට

අද දිනයේ තවත් කොවිඩ් මරණ දෙකක් වාර්තා විය.

 

මෙරට කොරෝනා මරණ 435ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

No photo description available.