සජිත සහ බුවිටත් කොරෝනා

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී සජිත අනුත්තර ඇන්තනී සහ ඔහුගේ බිරිද වන බුවිනි මනීෂා හටද කොරෝනා වෙෙරසය වැළදී තිබෙන බව ඔහු සිය නිල ෆේස්බුක් පිටුවේ සදහන් කර තිබේ.