තවත් කොවිඩ් මරණ 3ක්

අද දිනයේ තවත් කොවඩ් මරණ 3ක් වාර්තා වි තිබේ.

 

ඒ් අනුව මෙරට කොරෝනා වැළදීමෙන් මෙතෙක් සිදුව තිබෙන මරණ ගණන 453කි.

 

No photo description available.