ඇපල් සමාගම කාර්තුවක උපයාගත් විශාලතම ආදායම

සෑම සති තුන හතරකට වරක් ඇපල් සමාගම සමාගම් අත්පත් කර ගැනීම සිදු වන බව එහි ප්‍රධාන විධායක ටිම් කුක් අඟහරුවාදා ඇපල් සමාගමේ කොටස් හිමියන්ගේ වාර්ෂික රැස්වීමේ දී පැවසීය.

 

ඒ අනුව පසුගිය වසර හය තුළ ඇපල් සමාගම සමාගම් 100 ක් පමණ අත්පත් කර ගෙන ඇති බව සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක ටිම් කුක් අනාවරණය කර තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

2021 මුදල් වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ඇපල් සමාගම ඩොලර් බිලියන 111.4 ක් උපයා ගනිමින් මෙතෙක් කාර්තුවක උපයාගත් විශාලතම ආදායම වාර්තා කර ඇත.

අත්පත් කර ගැනීම්වල දී බොහෝ දුරට තාක්ෂණය හා කුසලතා අත්පත් කර ගැනීම අරමුණු කරගත් බව කුක් මහතා කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීමේ දී වැඩිදුරටත් පැවසීය.

පසුගිය දශකය තුළ ඇපල් සමාගමේ කැපී පෙනෙන විශාලතම අත්පත් කර ගැනීම වූයේ රැප් සහ නිෂ්පාදක ආචාර්ය ඩ්‍රේ විසින් ආරම්භ කරන ලද හෙඩ්ෆෝන් නිෂ්පාදකයා වන බීට්ස් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඩොලර් බිලියන 3 කට මිලදී ගැනීමයි.

තවත් ඉහළ මිල දී ගැනීමක් වූයේ සංගීත හඳුනාගැනීමේ මෘදුකාංග සමාගමක් වන ෂාසාම්, 2018 දී ඩොලර් මිලියන 400 කට මිල දී ගැනීමයි.

බොහෝ විට, ඇපල් කුඩා තාක්ෂණික සමාගම් මිලදී ගෙන පසුව ඔවුන්ගේ නවෝත්පාදනයන් තමන්ගේම නිෂ්පාදන සමඟ ඒකාබද්ධ කරයි.

එක් උදාහරණයක් නම් ප්‍රයිම්සෙන්ස්, ඊශ්‍රායල ත්‍රිමාණ සංවේදක සමාගමක් වන අතර එහි තාක්‍ෂණය ඇපල්ගේ ෆේස්අයිඩී සඳහා දායක විය.