මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 457ක් දක්වා ඉහළට

ඊයෙත් තවත් කොරෝනා මරණ 4ක් වාර්තා විය.

 

එ අනුව මෙරට කොරෝනා වැළදීමෙන් සිදුව තිබෙන මරණ ගණන 457කි

No photo description available.