පාස්කු වාර්තාව කාදිනල් හිමිට දෙන්නැයි විපක්ෂ නායක රජයෙන් ඉල්ලයි

කඩ්නමින් පාස්කු කොමිසමේ වාර්තාව කාදිනල් හිමිට ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

ඒ මහතා මේ බව සදහන් කළේ දෙබරවැව ජනහමුවක් අමතමින්ය.