කළු ඉරිදා දිනය ගැන විශේෂ නිවේදනයක්

අගරදගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් විසින් 2021 මාර්තු 7 දිනට යෙදෙන කළු ඉරිදා දිනය පිළිබද අගරදගුරු නිල නිවසේ සිට විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම නිවේදනය පහතින්,