ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි වෛද්‍ය විද්‍යායතනය විශ්වවිද්‍යාලයක් බවට පත් කෙරේ (ඡායාරූප)

ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය විශ්වවිද්‍යාලයක් බවට පත් කිරීම ඊයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණි.

ඒ කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දීය.

මේ අනුව මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ 16 වන විශ්වවිද්‍යාලය වන අතර මෙම විශ්ව විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කුලපති, මල්වතු පාර්ශ්වයේ අනුනායක ආචාර්ය අතිපූජ්‍ය නියංගොඩ විජිතසිරි නා හිමියන්ට විජිණිපත පිළිගැන්වීම ජනාධිපතිවරයා අතින් සිදුවිය.

May be an image of standing and text
May be an image of 2 people, people standing and indoor
May be an image of 2 people, people standing, indoor and outdoors
May be an image of 2 people, people sitting and people standingMay be an image of one or more people, people standing and indoorMay be an image of one or more people and people standingMay be an image of 1 person and standingMay be an image of one or more people, people standing and indoorMay be an image of one or more people, people standing and indoorMay be an image of one or more people, people standing and indoorMay be an image of 1 person, standing, sitting and indoorMay be an image of one or more people and indoorMay be an image of one or more peopleMay be an image of one or more people, people standing and indoorMay be an image of one or more people, people standing and indoorMay be an image of one or more people, people standing, people sitting and indoorMay be an image of 1 person, sitting and indoorMay be an image of one or more people and indoorMay be an image of one or more people, people sitting and indoorMay be an image of 6 people, people standing and indoorMay be an image of 5 people, people standing and indoorMay be an image of 10 people, people standing, indoor and text that says "Û ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි දේශීය වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලය கம்பஹா விக்ரமாராச் சிசுதேச மருத்துவப் பல்கலைக்கழகம் Gampaha Wickramarachchi niversity ofn ndigenous Medicine GampahawWickramarchchiUnverstyorin"May be an image of 1 person, standing and indoorMay be an image of 1 person, standing and indoorMay be an image of 2 people and people standingMay be an image of 1 person, standing and indoorMay be an image of one or more people and indoorMay be an image of 2 people, people standing, people sitting and indoorMay be an image of one or more people, people sitting, people standing and indoorMay be an image of 1 person and indoorMay be an image of 4 people, people standing, indoor and text that says "විචි දේශීය වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලය ச்சிசுதேச் மருத்துவப் பல்கலைக்கழகம் achchi University ofIndigenous Medicine GWUIM"May be an image of 3 people, people standing and indoorMay be an image of 1 person and indoorMay be an image of one or more people, people standing and indoorMay be an image of 1 person, standing and indoorMay be an image of 1 person, standing and indoorMay be an image of 5 people, people standing and indoorMay be an image of 4 people, people standing and indoorMay be an image of 6 people and indoorMay be an image of 1 person, flower and indoorMay be an image of 1 person, standing, flower and indoorMay be an image of 3 people and indoor