මෙරට කොවිඩ් එන්නත් 729562ක් ලබා දී අවසන්

කොවිඩ්-19 ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන මඟින් මේ දක්වා එන්නත් 729562ක් ලබා දී තිබෙන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

අදාල නිවේදනය පහතින්

No photo description available.