තවත් කොරෝනා රෝගීන් 395ක් සුවය ලබයි

තවත් කොවිඩ් රෝගීන් 395ක් අද (14) දිනයේ පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටවගොස් තිබේ.

ඒ් අනුවකොවිඩ් වෛරසයෙන් සුවය ලැබූ මෙරට සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 84,648කි