බැංකු ණය නොගෙවු ව්‍යවසායකයින් වෙනුවෙන් සහන කාලයක් ලබා දීමට අගමැතිගේ අවධානය

බැංකු ණය නොගෙවු ව්‍යවසායකයින්ගේ දේපළ පවරා ගැනිම වෙනුවට සහන කාලයක් ලබා දීමට අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ අවධානය යොමු වි තිබෙන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර තිබේ

අදාල නිවේදනය පහතින්

No photo description available.
May be an image of text