මෙරට කොවිඩ් මරණ ගණන 545ක් දක්වා ඉහළට

Share

මෙරට කොවිඩ් මරණ ගණන 545ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඒ අද දිනයේ මෙරටින් තවත් ඒක් කොවිඩ් මරණයක් වාර්තා වීමත් සමගයි.

No photo description available.

Read more

Local News