මෙරට කොවිඩ් එන්නත් 829220 ක් ලබා දී අවසන්

ඊයේ දිනය වන විට මෙරට කොවිඩ් එන්නත් 829220 ක් ලබා දී තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.

No photo description available.