මෙරට කොවිඩ් එන්නත් 838355ක් ලබා දී අවසන්

ඊයේ (22) දිනය වන විට මෙරට කොවිඩ් එන්නත් 838355ක් ලබා දී අවසන් කර තිබෙන බ ව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේය.

අදාල නිවේදනය පහතින්

No photo description available.