මෙරට කොවිඩ් එන්නත් 838355ක් ලබා දී අවසන්

ඊයේ (22) දිනය වන විට මෙරට කොවිඩ් එන්නත් 838355ක් ලබා දී අවසන් කර තිබෙන බ ව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේය.

අදාල නිවේදනය පහතින්

No photo description available.
Previous articleමෙරට කොවිඩ් මරණ ගණන 551ක් දක්වා ඉහළට
Next articleගම්පහ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද ජල සැපයුම අත්හිටුවයි