අන්තවාදී මත පැතිරූ දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

මාතලේදී හා මඩකලපුවේදී අන්තවාදී මත පැතිරවීම හා අරමුදල් රැස් කිරීමේ චෝදනා මත සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.