මෙරට කොවිඩ් එන්නත් 869709 ක් ලබා දී අවසන්

මෙරට කොවිඩ් එන්නත් 869709 ක් ලබා දී අවසන් වි තිබෙන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේය,

අදාළ නිවේදනය පහතින්

No photo description available.