ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ නව නීති ප්‍රතිසංස්කරණ 10 ක්

ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ නව නීති ප්‍රතිසංස්කරණ 10 ක් ඉදිරිපත් කරන බවත් ඊට අදාළව කමිටු කිහිපයක් මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක වන බවත් කමිටු දෙකක වාර්තා මේ වන විටත් ලබා දී ඇති බවත් අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා පැවසීය.

ඒ මහතා මේ බව පැවසුවේ අධිකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කළ යුක්තිය ශක්තිමත් කිරීම සදහා වු ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන හවුල්කරුවන්ගේ සම්මන්ත්‍රණයට එක්වෙමින්ය.

එහිදී අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ යුක්තිය පසිඳලීමේ ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්‍ය සියලූ ක්‍රියාදාමයන් වඩාත් සාධනීය ලෙස වැඩි දියුණු කිරීමට අධිකරණ අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරමින් සිටින බවයි.

ඒ සදහා මේ වන විටත් පියවර රාශියක් ගෙන ඇති බවත් නීති සංශෝධනය සදහා අමාත්‍යාංශය යටතේ ප්‍රතිසංස්කරණ අංශයක්ද ස්ථාපිත කර ඇති බවත් ඔහු පෙන්වා දුන් අතර අධිකරණ පද්ධතිය තුළ වර්තමානයේ පවතින ගැටළු සදහා දිගු කාලීන පරිපුර්ණ විසඳුම් හඳුන්වා දෙන බවත් එය වත්මන් රජය අවබෝධ කර ගෙන මේ වන විටත් කටයුතු කරමින් සිටිනක බවත් අධිකරණ අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.