ජනපති පුටින් සිය ධූර කාලය දීර්ඝ කිරිමේ නීති කෙටුම්පතට අත්සන් තබයි

රුසියානු ජනාධිපති වැලැඩ්මීර් පුටින් 2036 තෙක් බලයේ රැදි සිටිමට අදාළ නීති කෙටුම්පතට අත්සන් තබා තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.