13 සහ 14 සංචරණ සීමා පැනවීමට අපේක්ෂාවක් නෑ : යුද හමුදාපති

දිවයින තුළ උත්සව සමයේ එනම් 13 සහ 14 අලුත් අවුරුදු දිනයන්හි සංචරණ සීමා පැනවීමට අපේක්ෂා නොකරන බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සදහන් කළේය.