ඊයේ මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 20ක්

මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 20ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 941 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වෙනවා.