ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිධූරය යළි ශම්මි සිල්වා ට

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස හිටපු සභාපති ශම්මි සිල්වා මහතා නිතරගයෙන් තේරී පත්ව තිබෙනවා.
ඔහු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ධූර සඳහා පත් වු දෙවන අවස්ථාව මෙය වනවා.