ඊයේ මෙරටින් කොවිඩ් මරණ 38ක්

ඊයේ මෙරටින් කොවිඩ් මරණ 38ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ ගණන 1,089ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. අදාල නිවේදනය පහතින් ,

May be an image of text