සංචරණ සීමා සහ නිරෝධායන රීති උල්ලංඝනය කරමින් මාර්ගවල ගමන් කරන්නන් නිරෝධායනයට

සංචරණ සීමා සහ නිරෝධායන රීති උල්ලංඝනය කරමින් මාර්ගවල ගමන් කරන්නන් නිරෝධායනයට යොමු කිරීමට පියවර ගන්නා බව පොලිසිය සදහන් කරනවා.

අත්‍යවශ්‍ය සේවාවලට අයත් නොවී වාහනයක් පදවන්නේ නම් යම් අයෙක් නිරෝධායනය රීති කඩ කරන බව පිලිබදව අනාවරණය වුවහොත් ඔවුන් නිරෝධායන කටයුතුවලට යොමු කරන ලෙසට සෞඛ්‍ය අංශවලින් ඉල්ලා සිටීමට පොලීසිය බලාපොරොත්තු වන බවයි පැවසෙන්නේ.

Previous articleශ්‍රී ලංකා ආයෝජන සමුළුව අද ඇරඹේ
Next articleආපදා හේතුවෙන් සිදු වූ මරණ ගණන 17 ක් දක්වා ඉහළට