අද දිනය තුළ මේ දක්වා කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1,420ක්

අද දිනය තුළ මේ දක්වා කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1,420ක් හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සදහන් කරනවා.