ඉන්දියාවේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් ඉහළට

ඉන්දියාවේ දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයින් ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ඊයේ (27) දිනය තුළ නව ආසාදිතයින් 43,654ක් හඳුනාගෙන ඇති බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.