විපක්ෂනායකවරයාගෙන් නිවේදනයක්

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. අදාල නිවේදනයේ සදහන් වන්නේ මහ බැංකුව දේශපාලනීකරණයෙන් මුදවා ගැනීමට ක්‍රියා කල යුතු බවයි.

අදාල නිවේදනය පහතින්,