අසාද් සාලිගේ ඇප ඉල්ලීම ඉවතට

හිටපු ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි මහතාගේ නීතීඥවරුන් ගොනු කළ ඇප ඉල්ලීම කොළඹ ප්‍රධාන මහෙස්ත්‍රාත් බුද්ධික .සී. රාගල මහතා අද යළි ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා