ෆයිසර් එන්නත් තවත් මාත්‍රා තොගයක් දිවයිනට

තවත් ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා තොගයක් අද අලුයම මෙරටට රැගෙන විත් තිබෙනවා. ඒ කටාර් ගුවන් සේවයට අයත් ගුවන් යානයකින්.