කොවිඩ් වෛරසයට නව ඖෂධයක්

කොවිඩ් වෛරසයට එරෙහිව ඖෂධයක් අත්හදා බැලීමට මේවනවිට ෆයිසර් ආයතනය පියවර ගනිමින් සිටින බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

මේ වනවිට අදාළ ඖෂධය සම්බන්ධ සායනික පරීක්ෂණ සිදුවෙමින් පවතී.