ආසාදිතයින් 743ක් සුවය ලබයි

අද දිනය තුළ කොවිඩ් ආසාදිතව සිටි පුද්ගලයින් 743 දෙනෙක් සුවය ලබා ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ සදහන් කරනවා.