රුසියාවේ දෛනික කොවිඩ් මරණ ඉහළට

පළමුවරට රුසියාවේ දෛනික කොවිඩ් මරණ 1,000 ඉක්මවා ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

එරට රජය පවසන්නේ එන්නත් ලබාගැනීමට මැළිවීම ඊට හේතුව බවය.