පාර්ලිමේන්තුව අද රැස්වෙයි

කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරු 10.00ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතයි.

Previous articleකොවිඩ් -19 ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩ සටහනේ ප්‍රගතිය
Next articleයුධ හමුදාව විසින් සිදු කරන එන්නත්කරණ වැඩ සටහන