පාර්ලිමේන්තුව අද රැස්වෙයි

කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරු 10.00ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතයි.