පළාත් තුළ දුම්රිය ධාවනය ලබන 25 වෙනිදා සිට

පළාත් තුළ දුම්රිය ධාවනය ලබන 25 වෙනිදා සිට ආරම්භ කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරනවා.

Previous articleආසාදිතයින් 276ක් සුවය ලබයි
Next articleසිංගප්පුරුව කොවිඩ් සීමා දීර්ඝ කිරීමේ තීරණයක