නවදිල්ලියේ නැවත පාසල් විවෘත කිරීමට පියවර

නවදිල්ලිය කොවිඩ් වසංගතය නිසා මාස 19 කට වැඩි කාලයක් වසා දමා තිබුණි.
එරට පාසල් විවෘත කළ ද දැඩි ආරක්ෂිත කොවිඩ් නීති පවත්වා ගෙන යාමට එරට අධ්‍යාපන බලධාරීන් තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.
නමුත් ඇතැම් දෙමාපියන් දරුවන් පාසලට එවීමට අකමැත්ත ප්‍රකාශ කර තිබෙන බව ද වාර්තා වේ.

Previous articleඅවුරුදු 5ත් 11ත් අතර දරුවන්ට ෆයිසර් එන්නත
Next articleආපදා අනතුරු ඇගවිම් වලට වහා ප්‍රතිචාර දක්වන්න – සෞඛ්‍ය අංශ