මෙරට සමාජ ආර්ථික දේශපාලන විප්ලවයකට මග කියූ ඒ.ටී ආරියරත්නයන් 90 වන ජන්ම දිනය සමරයි

මෙරට ග්‍රාමීය සමාජ හා මානව සංවර්ධනය සදහා විශිෂ්ට මෙහෙවරක් ඉටු කල සර්වෝදය නායක ආචාර්ය ඒ.ටී ආරියරත්න මහතාගේ 90 වන ජන්ම දිනය අදට යෙදී තිබේ.

Previous articleඊයේ තරගයේ දී කොදෙව්වන්ට දඩ
Next articleසුපිරි ක්‍රීඩක ඩ්වේයින් බ්‍රාවෝගේ තීරණය