අද විශේෂ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයක්

පාර්ලිමේන්තුව අද (08) රැස්වීමට නියමිතව තිබේ.

අද පෙරවරු 10.00ට විශේෂ පාර්ලිමේන්තු දිනයක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිත බව පාර්ලිමේන්තු සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

Previous articleකොවිඩ් රැල්ලක අවදානමක්
Next articleඉරාක අගමැතිගේ නිවසට ප්‍රහාරයක්