යාපනයේ රජයේ පාසල් වසා දැමේ

පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ රජයේ සියලු පාසල් අද (09) දිනයේ වසා දැමීමට තීරණය කර ඇත.

Previous articleසෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති සංකේත වැඩවර්ජනයක
Next articleරඹුක්කන, දොඹේමඩ ප්‍රදේශයේ නායයෑමක්