සෞඛ්‍ය අංශයෙන් ඉල්ලීමක්

පවතින කොවිඩ් අවදානම හේතුවෙන් පුද්ගල එක්රැස්වීම් හා උද්ඝෝෂණ සංවිධානය නොකරන ලෙස සෞඛ්‍ය අංශ අදාළ පාර්ශවවලින් ඉල්ලීමක් කරයි.

Previous articleදකුණු නයිජර් රාජ්‍යයේ පාසලක ගින්නක්
Next articleපෝලන්තයේ බෙලරුසියානු දේශසීමාව සම්පූර්ණයෙන් වසා දැමේ