ආසාදිතයින් 442ක් සුවය ලබයි

කොවිඩ් -19 ආසාදිතයින් 442ක් සුවය ලබා ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Previous articleකොළඹ පෞද්ගලික අවන්හලක ගින්නක්
Next articleඅද කාලගුණය