කුලියාපිටිය ගොවියෙකුගෙන් කජු මද කුරුටු සහ ශාක කොටස්වලින් කෘමිනාශක දියරයක්

Share

කජු මද කුරුටු සහ විවිධ ශාක කොටස් භාවිත කරමින් කෘමිනාශක දියරයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට කුලියාපිටිය කොන්ගොල්ල ප්‍රදේශයේ ගොවි මහතෙකු සමත් වී තිබෙනවා.

කන්න කීපයක සිට මෙම දියරය සහ කාබනික පොහොර භාවිත කර ඉතා සාර්ථකව වී වගාව සිදු කරගෙන යන බවයි ඔහු පවසන්නේ.

Read more

Local News