ආසාදිතයින් 418ක් සුවය ලබයි

අද (23) දිනය තුළ කොවිඩ් ආසාදිතව සිටි පුද්ගලයින් 418ක් සුවය ලබා ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.