ආසාදිතයින් 740ක්

ඊයේ (23) දිනයේ තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 740ක් හඳුනාගත් බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.