රඹුක්කන සිද්ධියේ 24 කට අධික සංඛ්‍යාවක් තුවාල ලබයි

රඹුක්කන නගරයේ පැය 15 කට ආසන්න කාලයක් විරෝධතාවයේ නිරත වූ පිරිස විසුරුවා හැරීමට අද පස්වරුවේ පොලිසිය පියවර ගත්තා.

එහිදී පොලිසිය එල්ල කළ වෙඩි ප්‍රහාරයකින් එක් පුද්ගලයෙකු පිවිතක්ෂයට පත්වී 24 කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා ඇත.