ආනයනික සහල් සුපිරි වෙළඳසැල්වලටත්

ආනයනික සහල්

ආනයනික සහල් තොග අවසන් වන තෙක් මෙතෙක් සතොස වෙත නිකුත් කළ සහල් තොග, සුපිරි වෙළෙඳසල් ජාල වෙත ද නිකුත් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා සඳහන් කළේ නාඩු කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 145 කටත් සම්බා සහල් කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 175 කටත් යන උපරිම සිල්ලර මිල යටතේ ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇති බවයි.