අනුරගෙන් බරපතල හෙළිදරව්වක්

දූෂණ වංචා ලිපිගොනු පිළිබඳ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විශේෂ හෙළිදරව්වක් අද සිදුකළා.

ඒ ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතන ශ්‍රවණාගාරයේදී. මෙය නම් කර තිබුනේ රට වනසපු හොරු වළල්ල තොග පිටින් හෙළිදරව්ව ලෙසයි.