හිටපු අගමැති ත්‍රිකුණාමලය නාවික හමුදා කඳවුරට රැගෙන ගියා – ආරක්ෂක ලේකම්

ආරක්ෂාව සළකා හිටපු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ත්‍රිකුණාමලය නාවික හමුදා කඳවුර වෙත රැගෙන ගිය බව නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් නිශාන්ත උළුගේතැන්න මහතා පවසනවා.