අපි දැන් අමාරුම කාලෙට ඇවිල්ලා – අගමැති විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් කියයි

Share

අප මේ වන විට ඉන්ධන සහ ගෑස් අර්බුදයේ බරපතලම තැනට පැමිණ ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

පවතින තත්වය හමුවේ ඉන්ධන සහ ගෑස් නිකුත් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු සඳහා සීමා කිරීමට සිදුවන බවයි අගමැතිවරයා පවසන්නේ.

කෙටි කලක් යන තුරු ඉන්ධන නිකුත් කිරීම සියයට පනහක ධාරිතාවෙන් සිදු කිරීමටද නියමිතයි.

අගමැතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ඊයේ රාත්‍රියේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින්.

Read more

Local News