ජනපති රටින් පිටවුනා – ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය පවසයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හමුදා යානයකින් රටින් පලා ගිය බව BBC ය ඇතුලු ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය කිහිපයක් අද(13) උදෑසන ප්‍රවෘතියක් පල කරමින් පවසනවා. පසුගිය නව (9) වැනිදා විරෝධතා වලට පසු ජනාධිපතිවරයා සිය ඉල්ලා අස් වීම අද (13) නිවේදනය කිරීමට නියමිතව ඇත.