ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මාලදිවයිනට

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අද අලුයම හමුදා ගුවන් යානයකින් අසල්වැසි මාලදිවයින බලා පිටත්ව ගිය බව ප්‍රාදේශීය නිලධාරීන් උපුටා දක්වමින් AFP පුවත් සේවය වාර්තා කලා.